Web Analytics
Friday , 25 November 2022

Tag Archives: เหยื่อตกปลาช่อน

เหยื่อตกปลานิล ที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา

เหยื่อตกปลานิล

เหยื่อตกปลานิล ที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา มาว่ากันด้วยเรื่อง เหยื่อตกปลานิล ก่อนที่เราจะไปทำการตกปลานิลนั้น เรามาทำความรู้จัก กับเจ้า “ปลานิล” กันก่อนดีกว่า จะได้ สนิตกัน เฮ้ยไม่ใช่และ  เพื่อที่เราจะได้ รู้และเข้าใจนิสัยวิเคราะห์ และตกเจ้าปลานิล ได้ง่ายขึ้น

Read More »

เหยื่อปลอมตกปลาช่อน ชนิดเหยื่อยาง

เหยื่อปลอมตกปลาช่อน ชนิดเหยื่อยาง

เหยื่อปลอมตกปลาช่อน ชนิดเหยื่อยาง ก่อนอื่นต้องขอสวัสดี พี่ๆเพื่อนๆนักตกปลาที่แวะมาเยี่ยมชม  วันนี้ก็จะมาว่ากันถึงเรื่องเหยื่อปลอมตกปลาช่อน เป็นที่สนใจมากในวงการตกปลาไทยที่หลายท่านให้ความสนใจและติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการตกปลาช่อน  เหยื่อปลอม นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ระบุหรือเจาะจงว่าจะตกปลาอะไรแต่ แต่โดยรวมแล้วการใช้เหยื่อปลอมนั้นนิยมใช้กันกับปลาล่าเหยื่อ เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด เป็นต้น จริงๆแล้ว เหยื่อปลอมนั้นแบ่งออกได้หลายอย่างมีรูปแบบและลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน ออกไป

Read More »
hit tracker