Web Analytics
Saturday , 24 September 2022

ตกปลาทะเลพม่า

ตกปลาทะเลพม่า

การตกปลาทะเล แบบหน้าดินชายฝั่งทะเล โขดหิน EP.2

ตกปลาทะเล

 การตกปลาทะเล แบบหน้าดินชายฝั่งทะเล โขดหิน EP.2 ***การอ่านหมาย เลือกหมาย*** การเลือกตำแหน่งในการตก นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการตกปลาหน้าดิน เพราะถ้าท่านเลือกตำแหน่งผิดโอกาสที่ท่านจะได้ปลา มียากมาก เราจะทราบได้อย่างไรว่าตำแหน่งที่เราลงเหยื่อ เหมาะสม นอกจากปลากินดีแล้ว สังเกตได้ง่าย ถ้าจุดที่เราลงเหยื่อ ลงเพียงครั้งแรก ก็ติดหินแล้วแสดงว่า บริเวณนั้นหินค่อนข้างมาก ควรหลีกเลี่ยงไปจุดอื่น เพราะคงไม่สนุกแน่ ถ้าเบ็ดติดหิน ทำให้ต้องเสียชุดสายหน้าไป ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดทั้งชุด เนื่องจากมักจะใช้สายหน้าขนาดใหญ่กว่าสายในรอก เพราะป้องกัน ปลาเข้าหิน ดังนั้นควรเลือกจุดที่อุปสรรค หรือติดหินน้อย หรือลงจุดที่ใกล้เคียง เช่น ปลามักอยู่บริเวณกองหิน ดังนั้นควรลงเหยื่อบริเวณใกล้ๆ กัน

Read More »
hit tracker